• Perez Tyler posted an update 1 month, 1 week ago

  Perubahan zaman dan perkembangan teknologi sudah mempengaruhi beberapa besar kehidupan masyarakat tak terkecuali umat Islam. Maya adalah salah satu teknologi yang telah tidak dapat ditahan lagi pengaruhnya di tengah masyarakat. Salah satu dampak positif dari dunia maya bagi umat Islam ialah munculnya berjenis-jenis blog Islami yang bisa menjadi salah satu sarana belajar sekalian dakwah bagi umat Islam.
  penaungu ini memang info menjadi sungguh-sungguh cepat tersebar ke semua penjuru dunia. Kabar yang positif menjadi salah satu keperluan yang patut di sebarkan kepada orang banyak.

  Salah satu info positif yang perlu disebarkan yaitu mengenai pemahaman keagamaan yang baik. Kaum muslim yang adaptif kepada perkembangan teknologi ini telah betul-betul bagus dalam memanfaatkan kecepatan penyebaran info di era digital. Mereka menjadi jembatan bagi umat Islam yang biasa kepada pengetahuan Islam dan tidak memiliki jalan masuk dengan ulama, kyai, atau guru agama di sekitar mereka. Belajar Islam menjadi semakin gampang di era komputerisasi ini. Hampir berbagai berita yang berhubungan dengan ilmu keislaman dapat ditemukan di media digital, bagus itu dunia maya maupun e-book.

  Oleh sebab itu saat ini tidak ada alasan untuk tidak mempelajari agama Islam lebih dalam. Ilmu keislaman mulai dari sejarah, fiqh, hadits, tafsir, dan lainnya sudah dapat dijumpai di bermacam-macam blog Islami yang tersebar di Maya. Sebagian blog hal yang demikian ada yang mengkhususkan pembahasan pada bidangnya. Ada pula blog Islam yang memberikan ruang pembicaraan antara pengunjung blog dengan pemilik blog, hal ini juga bisa menjadi skor tambah bagi pemahaman penanya. Keberadaan blog-blog hal yang demikian bisa menjadi opsi mudah untuk menjawab berjenis-jenis pertanyaan yang mungkin suatu saat muncul dalam benak seorang muslim dan membutuhkan jawaban yang kencang.

  Padahal seperti itu, dalam mempelajari atau belajar Islam secara digital ada beberapa hal yang perlu dipandang. Pertama, tidak meninggalkan pembelajaran dengan para guru agama, kyai, atau ulama yang mengerti kepada ilmu agama di sekitar Anda. Kedua, pilihkan blog-blog yang terpercaya. Blog-blog yang memang dikelola oleh orang-orang yang pakar dibidangnya. Ketiga, jangan lupa untuk terus memperbanyak sumber asli terpercaya supaya isu keislaman yang didapat tak salah atau melenceng dari apa yang semestinya. Keempat, terus belajar, karena ilmu agama merupakan ilmu yang sepatutnya dipelajari dari lahir hingga ke liang lahat. Seseorang yang terus belajar tak akan bosan untuk terus mengkoreksi diri.

  Terakhir, walau bagaimanapun, berjenis-jenis kemudahan yang ada dikala ini ialah rahmat yang wajib disyukuri dan juga diimbangi dengan keimanan yang kuat agar apa yang dipelajari dapat menjadi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan. Kemudahan belajar Islam di era komputerisasi ini melalui beraneka blog Islami masih dapat menjadi alternatif pembelajaran yang cukup untuk memahami Islam. Semoga dengan hadirnya bermacam-macam kemudahan tersebut menambah motivasi umat Islam untuk terus belajar dan belajar.